Czas się przedstawić 💙

Fundacja Kamraci działa od 2023 roku jednak nasze działania sięgają początków wojny w Ukrainie. Wrażliwi na cudze cierpienie, wielokrotnie prywatnie wyjeżdżaliśmy na atakowane tereny, aby nieść pomoc. Nasz obecny zespół przez kilka pierwszych miesięcy konfliktu był obecny we wszystkich kluczowych działaniach pomocowych wraz z innymi zaangażowanymi organizacjami. Przewieźliśmy z atakowanych terenów setki zwierząt do Polski gdzie mogły rozpocząć nowe życie. Wspieraliśmy zarówno ludność cywilną jak i oddziały zbrojne.

Z tych działań zrodziła się potrzeba założenia Fundacji, która pozwoli na szerszy zakres pomocy. I oto jesteśmy!💙💛 Od początku naszej działalności wspieramy zarówno zwierzęta jak i ludzi. Widzieliśmy i słyszeliśmy różne historie. Każda z nich jest dla nas tak samo ważna. Wojna to okropne miejsce w którym każdy najmniejszy okruch człowieczeństwa się liczy.

Choć dziś Ukraina przestała być „gorącym tematem” my nie ustajemy w naszych działaniach i jesteśmy pewni, że będziemy nieść pomoc tak długo, jak ona będzie potrzebna.